خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو احساس ناتوانی مادر به دلیل عدم ناتوانی در شیردهی
آیا شما جزء مادرانی هستید که نمی‌توانید و به فرزندتان شیر بدهید و این در شما احساس بدی ایجاد می‌کند؟ و احساس بی‌کفایتی یا نا کافی بودن دارید؟ با دیدن این ویدیو با این نگرانی خود روربو می‌شوید و متوجه خواهید شد که تنها شما دچار این مشکل نیستید.