خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو استفاده از قطره‌ی چشم برای نوزادان
آیا شما نیز از آن دست والدین هستید که به دلیل استفاده از قطره‌ی چشم برای کودکتان، در بیمارستان نگران هستید؟ در این ویدیو خواهید دید که استفاده از قطره ی چشم نه تنها مشکلی در دید کودکتان ایجاد نمی‌کند، بلکه باکتری هایی را که هنگام زایمان در معرض آن ها قرار دارد و ممکن است چشم را دچار عفونت کند از بین می‌برد.