خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مزیت استفاده از پوشک‌های پارچه‌ای
بسیار مشاهده می‌شود‌ که نوزادان در اثر ادراد دچار سوختگی می‌شوند اما والدین غافل از آن هستند که ممکن است این مشکل به دلیل استفاده از پوشک نامناسب باشد. در این ویدیو خواهید دید که پوشک‌های پارچه‌ای می‌توانند جایگزین مناسبی باشند که به رفع این مشکل کمک می‌کنند.