خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قهوه‌ی سرد دم شده
بسیاری از افراد با تلخی قهوه‌ی دم شده با آب داغ مشکل دارند. در این ویدیو خواهید دید که علت این تلخی چیست و چگونه می‌توانید قهوه را با آب سرد دم کنید بدون آنکه کوچکترین تلخی داشته باشد.