خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو روش پخت ماهی
معمولا ماهی بعد از پختن سفت و خشک می‌شود؛ برای حل این مشکل توماس جوزف روش آسانی را برای پخت ماهی در این ویدئو بیان می‌کند.