خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طرز تهیه ذرت کباب شده
روشی برای جلوگیری از سوختن دانه‌های ذرت هنگام کباب کردن در این ویدئو بیان می‌شود.