خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو اگر کارامل کریستالی شد چه باید کرد؟
توماس جوزف در این ویدئو روشی برای برطرف کردن مشکل کریستالی شدن کارامل را آموزش می‌دهد.