خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو چگونگی هم زدن سفیده تخم مرغ برای استفاده در کیک
برای استفاده از از سفیده تخم مرغ در کیک با اعمال تغییراتی در مدت زمان هم زدن آن می‌توانید حالات مختلفی را از سفیده هم زده برای کیک‌های گوناگون درست کنید؛ این روش‌ها به خوبی در این ویدئو ارائه شده اند.