خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آرامش در یوگا در ارتباط با خورشید
تمرین مدیتیشن شبکه خورشیدی ذهن شما را آرام می کند و شما را متمرکز می کند تا به طور کامل برای تمرینات آماده باشید. شبکه عصبی ناحیه زیر معده با چاکرای سوم بدن شما مرتبط است، شما روی رنگ زرد تمرکز می‌ کنید که این رنگ مربوط به مرکز انرژی این قسمت بدن انسان است. با این کار فرد روی اعتماد به نفس، اراده و قدرت شخصی خود تاثیر گذاشته و آنها را تحریک و تهییج میکند.