خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کلم بروکسل برشته
می‌توان از کلم بروکسل به عنوان بشقاب مکمل وعده اصلی غذا استفاده کرد. در این ویدئو یکی از ایده‌های بسیار جالب برای پخت کلم بروکسل نشان داده شده است.