خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو بشقاب سرد ایتالیایی
کاپرزه یا همان بشقاب سرد ایتالیایی بسته به ذائقه افراد هم به عنوان پیش غذا و هم به عنوان وعده اصلی خورده می‌شود. روش تهیه کردن بشقاب سرد ایتالیایی را در این ویدئو خواهید دید.