خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پای گل کلم و بوقلمون
این برنامه را تماشا کنید تا با نحوه تهیه کردن پای سرشار از ویتامین گل کلم و بوقلمون آشنا شوید.