خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گل کلم گریل شده
بهترین روش برای خوشمزه کردن سبزیجات گریل کردن آن‌ها است. در این ویدیو گل کلم را به شیوه خیلی جالبی گریل می‌کنیم.