خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو خوراک میگو و سبزیجات
دیدن این همه رنگ و تازگی در یک غذا اشتها بستگان را هم به وجد می‌آورد و دیگر چه برسد به گرسنگان! چقدر غذای شیک و تر و تمیز و مؤدبی است در این کاسه!