خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دلمه تاکو
بعضی غذاها را می‌شود به همه شکلی در آورد و بین‌المللی کرد. مثلاً ژاپنی‌ها الان دیگر تقریباً با هر چیزی سوشی درست می‌کنند! چرا با دلمه این کار را نکنیم؟ این دلمه تاکوی مکزیکی فامیل دور دلمه خودمان است!