خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کوکوی کدو
تقریباً با کمی ابتکار می‌شود از هر چیزی یک کوکو پدید آورد! اسم این ویدیو را بگذارید "کوکوی کَدوم کو، کُدوم کوکوی کدو؟" و با زمزمه کردن این عبارت به صورت شعروار این غذای خوش ریخت و قیافه را درست کنید!