خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آرام شدن بدن و ارتباط با زمین در یوگا
امروزه با گسترش زندگی ماشینی، ناهنجاری‌ ها، اضطراب و افسردگی بسیاری از انسانهای عصر حاضر را با مشکلات فراوان رو به رو کرده است. شمار زیادی از انسانهای قرن بیست و یکم بر اثر این عوارض عصبی از اجرای وظایف خانوادگی، شغلی و اجتماعی خود در مانده‌ اند. زمانی که با زمین ارتباط برقرار می‌ کنید اینطور احساس می کنید که تمام انرژی زمین درون شما جریان می ‌یابد.