خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو جریان یافتن انرژی در عمق اعضای بدن
اگر نتوانیم استرس ‌های روزانه خود را مهار کنیم تاثیرات مخربى بر سلامتی ما خواهد داشت. در جریان تنفس در یوگا این طور احساس می‌ کنید که تمام افکار و احساسات منفی، سموم و مواد زاید را از بدن خود خارج می‌ کنید. اینکه در لحظه هستید و به چیزی جز لحظه فکر نمیکنید، لحظه ‌ای که تنها مملو از صدای طبیعت آرامش، گرما و انرژی خورشید است، آرامش لازم را به شما باز می ‌گرداند.