خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت گربه در یوگا
در یوگا معمولا بر تغییر حالت بدن به شکل بدن حیوانات تاکید شده است. از آن جایی که شکل بدن ما یک ساختار پیچیده‌ تر اما مشابه را دارد، انجام این حرکات نرمشی برای بدن خواهد بود تا از آن حالت خشکی که به دلیل عادت ‌های غلط روزمره پیدا کرده است خارج شود. یکی از این حرکات مانند کشش‌ ها و حالت‌ هایی است که سگ و گربه به خود می ‌گیرد که ورزش خوبی برای ستون فقرات به حساب می‌ آید.